Feina

RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL CORRESPONENTS 


Llegir tot...

Es fa públic també que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000220 de 20/05/2019 on consta la renuncia de la candidata escollida i el nomenament de la candidata suplent.

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000216 de 15/05/2019 on consta el resultat final del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Jo

Llegir tot...

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000198 de 30/04/2019 mitjançant el qual convoca a la fase d’entrevista els candidats/es que han assolit la puntuació mínima de 4 punts en la fase de valoració de currículums del procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a compartit/da de Joventut d’aquesta corporació d’acord amb les bases i convocatòria publicades.

 

La convocatòria figura com annex en aquest anunci. 

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000197 de 30/04/2019 on consta la llista d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a compartit/da de Joventut d’aquesta corporació d’acord amb les bases i convocatòria publicades.

L'edicte del Decret figura com annex en aquest anunci. 

Consulteu l'edicte adjunt on consta la convocatòria i bases del procés de sel·lecció per aquesta plaça laboral

Provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Llegir tot...

Acordat per decret de 29 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil fins el dilluns 29 d’octubre de 2018 per a la provisió de tres plac

Llegir tot...

Acordat per decret de 25 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil en caràcter retroactiu des del 19 d’octubre i fins el diumenge 28 d’octubre

Llegir tot...

Es publica l’acta del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les vuit places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les bases publicades el 10 d'octubre de 2018 al tauler d'anuncis del Consell Comarcal i segons les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 16 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

 

Per aquelles places que resultin vacants es preveu ampliar un nou termini de presentació de candidatures.