Feina

RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL CORRESPONENTS 


Llegir tot...

Acordat per decret de 29 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil fins el dilluns 29 d’octubre de 2018 per a la provisió de tres plac

Llegir tot...

Acordat per decret de 25 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil en caràcter retroactiu des del 19 d’octubre i fins el diumenge 28 d’octubre

Llegir tot...

Es publica l’acta del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les vuit places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les bases publicades el 10 d'octubre de 2018 al tauler d'anuncis del Consell Comarcal i segons les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 16 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

 

Per aquelles places que resultin vacants es preveu ampliar un nou termini de presentació de candidatures.

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE VUIT PLACES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES, PER DONAR SUPORT ADMINISTRATIU I TÈCNIC A LES ÀREES DE MEDI AMBIENT, TURISME, ARXIU COMARCAL, ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA,  TELECENTRE, OFICINA JOVE I OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ <

Llegir tot...

Es publica l’acta segona del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les quatre places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos aprovada en data 27/11/2017 pel tribunal qualificador en el concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de pràctiques remunerades de 6 mesos, efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Publicació de l'edicte on consten les bases i convocatòria de l'oferta de 4 places de pràctiques remunerades per a les àrees de:

  • Medi Ambient
  • Arxiu Comarcal
  • Administració Comptable
  • Oficina de Turisme

Interessats presenteu sol·licitud al formulari web: http://joves.pallarssobira.cat/projectes/practiques/

Llista definitiva d'aspirants admeses i excloses aprovada per Decret de Presidència núm. 208/2017, del concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de personal laboral temporal, dos educadors/es socials per al Servei d'Intervenció Socioeducativa itinerant (SISi), una treballadora social per a l'EBAS i un/a tècnic/a SIAD / agent igualtat / LGTBI i,creació de les borses de treball corresponents, publicada al BOP de Lleida, núm. 172, de 5 de setembre de 2017, l'ampliació del termini de la qual es va publicar al BOP Lleida núm. 189, de 29 de setembre de 2017.