Feina

RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL CORRESPONENTS 


Llegir tot...

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SUPORT INFORMÀTIC AL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 L’objecte de la convocatòria és la provisió, mitjançant concurs-oposició, de la plaça d’administratiu de suport informàtic.

Llegir tot...

Consulteu l'edicte adjunt on consta la convocatòria i bases del procés de sel·lecció per aquesta plaça laboral

Provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Llegir tot...

Acordat per decret de 29 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil fins el dilluns 29 d’octubre de 2018 per a la provisió de tres plac

Llegir tot...

Acordat per decret de 25 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil en caràcter retroactiu des del 19 d’octubre i fins el diumenge 28 d’octubre

Llegir tot...

Es publica l’acta del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les vuit places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les bases publicades el 10 d'octubre de 2018 al tauler d'anuncis del Consell Comarcal i segons les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 16 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

 

Per aquelles places que resultin vacants es preveu ampliar un nou termini de presentació de candidatures.

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE VUIT PLACES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES, PER DONAR SUPORT ADMINISTRATIU I TÈCNIC A LES ÀREES DE MEDI AMBIENT, TURISME, ARXIU COMARCAL, ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA,  TELECENTRE, OFICINA JOVE I OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ <

Llegir tot...

Es publica l’acta segona del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les quatre places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos aprovada en data 27/11/2017 pel tribunal qualificador en el concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de pràctiques remunerades de 6 mesos, efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%