Feina

L’objecte de la convocatòria és la contractació temporal, en règim laboral, d’un lloc de treball de tècnic/a de joventut compartit, mitjançant concurs de mèrits. Consulteu la convocatòria completa i les bases al BOP nº 113 de 13 de juny de 2017.

Llegir tot...

6 mesos de pràctiques remunerades a iniciar el 15/11/2016 al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Jornada completa – sou d’11.000 euros/bruts en total per a cada jove.  

Requisits:

Llegir tot...

OFERTA LABORAL TEMPORAL DE PEÓ PER A LA PLANTA DE COMSPOSTATGE DE SORT I ATENCIÓ A LA DEIXALLERIA.

Temporal: 6 mesos

 

CONSULTAR ELS DOCUMENTS ADJUNTS:

1- OFERTA LABORAL.

2- FASES DEL PROCÉS

3- CRITERIS DE SELECCIÓ.

 

 Informació  i/o  consultes: Anna Palau 

Oferta laboral de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós

Categoria: Auxiliar Administratiu

Contracte: A temps parcial 12 hores/setmana

Requisits del perfil: veure anunci adjunt

Contacte: Currículum Vitae a l'Ajuntament d'Esterri de Cardós o bé al Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 

Dinamització d'activitats informàtiques amb gent gran

Cerquem dinamitzadors i formadors en l'ús de les TIC per conduir activitats informàtiques en diferents esplais i casals de Catalunya i Balears.

Llegir tot...

 

1 integrador social i/o director/monitor de temps de lleure per a servei d’intervenció socioeducativa (centre obert) itinerant.

 

Llegir tot...

 

Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 

Llegir tot...

ANUNCI:

Es fa pública la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball laboral temporal, amb caràcter de màxima urgència, d’un educador social, a mitja jornada, per a la substitució de la baixa mèdica i baixa per maternitat de l’educadora social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Dates: des del 12 de març fins a la fi de la baixa maternal.

Llegir tot...

Oferta laboral per cobrir la plaça de Tècnica Comarcal per a la gestió i coordinació de la oficina de Creu Roja al Pallars Sobirà. La data limit de presentació de curriculums és el dia 19 de desembre 2011.

oferta 1

 

oferta 2