Habitatge

LLOGUER JUST 2013 – NOVA CONVOCATÒRIA

 

  • Termini : 27 de maig al 30 de juny.

Per contractes signats a la Borsa d’Habitatge el 2013 : 30 d’octubre.

 

  • Requisits:

-          Acreditar residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Excepció : persones catalanes retornades, no s’exigeix.

Llegir tot...

Entre els dies 1 i 30 d’abril, s’obre el període de recollida de sol·licituds per adjudicar un habitatge de lloguer de protecció oficial a la població de Sort.

Les dades de l’habitatge són:

Llegir tot...

Convocatòria d'ajuts per a obres de rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica d'habitatges i d'edificis d'habitatges, destinades a titulars de sol·licituds ja presentades en la convocatòria de l'any 2010 i que no van obtenir resolució favorable per manca de pressupost.