Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits- preguntes freqüents

Diverses institucions mantenen una base de dades amb activitats i propostes del seu àmbit d'actuació, en alguns casos suceptibles fins i tot de percerbre subvenció:

Altres borses o directoris de grups i propostes culturals sectorials són:

Per afegir aquest calendari d'activitats del Pallars Sobirà al teu web o blog:

Copia i enganxa aquest codi HTML per inserir aquest contingut al teu web o blog:

<iframe src="https://fempirineu.cat/view/fem_agenda_event/page_4/embed?ftp=2192&amp;referer=events" class="views-share-iframe" with="100%" height="400px"></iframe>

Tens dubtes de com inserir html al teu web? Consulta les instruccions

Carnet d'alberguista

El Carnet d'Alberguista t'obre les portes als albergs de la XANASCAT. Alhora, et permet gaudir de les més de 4.000 instal·lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món. 
Des de la Xanascat volem donar un valor afegit als nostres usuaris i premiar la seva fidelitat a través d'un Carnet d'alberguista ple d'avantatges. El Carnet dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l'alberguisme que es poden dur a terme al territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia, diversió.... Sens dubte, el carnet d'alberguista et resultarà imprescindible en tots els teus viatges i és per això que caldrà que consultis els nous avantatges que contínuament s'aniran incorporant. 

Validesa: 
El període de validesa dels carnets és d'un any des de la data d'expedició. 

Modalitats: 

Carnet d'alberguista jove: (6 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
Per a joves de 14 a 29 anys inclosos 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original 
Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas dels menors d'edat . 
Preu: 6€ a partir del 01/02/2013 **

Carnet d'alberguista d'adult: (5 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
A partir de 30 anys (sense límit d'edat) 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original 
Preu: 13 € a partir del 01/02/2013 **

Carnet d'alberguista familiar: (0 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys. 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original del pare o mare 
Llibre de família o equivalent 
Preu: 25 € a partir del 01/02/2013 **

Gràcies a un acord amb el Departament de Benestar Social i Família, el carnet d'alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya. 
Documentació que cal presentar
DNI o NIE original del pare o mare 
Llibre de família o equivalent 
Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o mare 
Preu: gratuït 

Carnet d'alberguista de grup: (2 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà) * 
Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d'ensenyament, ... (mínim 10 persones) 
El grup haurà d'estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors. 
Documentació que cal presentar
Document de l'entitat, degudament signat i timbrat, conforme es sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom, NIF, adreça, i població de l'entitat. 
Preu: 16 € a partir del 01/02/2013 **


*Aquesta modalitat de carnet està exempta dels descomptes corresponents al Programa Avantatges amb el Carnet d'Alberguista.

** En compliment del Reial Decret Llei 20/2012 del 13 de juliol pel qual l'IVA general del 18% passa a ser del 21% i de l'augment de les taxes per a l'any 2013

Normativa

Carnets ISIC, ITIC i IYTC

El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC. 
El carnet ISIC t'acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i podràs gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món. 
Si no ets estudiant però ets jove fins a 25 anys o ets professor en actiu pots gaudir dels serveis i descomptes similars que ofereixen el carnet de jove internacional IYTC i el carnet de professor internacional ITIC. 


Carnet d'estudiant internacional ISIC: 
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,...) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 
Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Matrícula o certificat del centre conforme l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Carnet de professor internacional ITIC: 
Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Carnet de docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Carnet de jove internacional IYTC: 
Per a joves de 12 fins a 25 anys inclosos 
Validesa: 1 any des de la data d'expedició 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Quan tenim un conflicte amb alguna empresa o establiment i volem reclamar i/o denunciar els fets ocorreguts, cal emplenar el full oficial de reclamació/denúncia i adjuntar tota la documentació fotocopiada que motivi la reclamació i/o denúncia.

Presenteu-la a l'oficina comarcal d'informació a les persones consumidores, OCIC del Pallars Sobirà, que trobareu al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

 1. Perquè la igualtat és un dret.
  La Constitució afirma en el seu article 14 que els homes i les dones són iguals davant la Llei, mentre que la recent Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva d’Homes i Dones, qüestiona qualsevol forma de discriminació envers les dones.
 2. Perquè existeix la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.
  A destacar les mesures conegudes com a Mesures Innovadores a l’Empresa, com ara el Distintiu Empresarial en Matèria d’Igualtat, la Responsabilitat Social de les Empreses i, molt especialment, els Plans d’Igualtat.
 3. Perquè les estadístiques parlen de desigualtat.
  A Catalunya les dones amb estudis primaris (19,4%) tenen uns percentatges d’ocupació al voltant de 20 punts per sota dels masculins. El 79,9% de les persones ocupades a temps parcial són dones. El salari brut anual percebut per les dones representa el 69,7% del que reben els homes. Les dones ocupen el 33,7% de càrrecs directius, mentre que els homes ocupen el 66,3% restant. A més, en el sector empresarial hi ha la meitat de dones emprenedores (10,5%) que d’homes emprenedors (20,3%). Font: Anuari Dones i Treball 2007. Generalitat de Catalunya.
 4. Perquè cal posar fi als estereotips que discriminen
  “Per a les empreses de demà el que importa és el TALENT. Els estereotips constitueixen un luxe que no ens podem permetre’ns”. Benja Stig Fagerland, directora per a la Igualtat de Gènere a la Confederació de Comerç i Indústria de Noruega
 5. Perquè cal enderrocar les barreres que discriminen
  Les mesures positives que s’estan implementant a les empreses, les lleis, la formació i el canvi d’actituds estan ajudant que cada dia hi hagi més referents femenins en llocs tradicionalment considerats com a masculins
 6. Perquè és essencial la conciliació de la vida personal i familiar.
  Avui en dia nombroses empreses han adoptat de forma intel·ligent mesures per facilitar la conciliació de la vida personal i familiar dels seus treballadors i treballadores i, alhora, ofereixen altres tipus de compensacions socials i de flexibilitat. És el que anomenem Salari Emocional, un incentiu cada vegada més valorat en l’elecció d’una ocupació.
 7. Perquè la igualtat d’oportunitats forma part dels valors de les empreses socialment responsables.
  Les empreses socialment responsables han comprovat que, quan tot el personal de l’empresa assumeix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la posa en pràctica des dels diferents àmbits de decisió, se sent responsable del prestigi que adquireix l’organització davant d’altres i augmenta la seva adhesió als objectius i programa de l’organització.
 8. Perquè la igualtat significa atracció de talent
  Un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou en relació a les dones universitàries que abandonen el mercat laboral per dedicar-se a la família, que aquest fet suposa un malbaratament de talent, tant per a ella com per a la resta de la societat. Per primer cop, aquesta cambra de comerç ha mesurat aquesta pèrdua econòmicament. La xifra ascendeix a 977 milions d’euros anuals a Catalunya. És evident, per tant, que cal conscienciar la societat en general sobre la necessitat d’aplicar mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar. L’impacte econòmic de la pèrdua del talent femení. Gabinet d’estudis econòmics. Gener de 2008. Ed. Cambra de Comerç de Barcelona.
 9. Perquè la igualtat és eficiència
  “Les empreses que tenen un major nombre de dones en els seus equips d’alta direcció, obtenen millors resultats financers que aquelles amb equips directius totalment masculins” Catalyst. The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. New York 2004
 10. Perquè la igualtat és possible.
  La igualtat d’oportunitats no és difícil de gestionar. El més important és conèixer i descobrir quines situacions actuen en la discriminació per poder posar en funcionament solucions a la mesura de la vostra empresa.

Segons la normativa específica de les instal·lacions juvenils, així com el marc legal ampliat que li és d'aplicació, cal fer els tràmits següents amb una comunicació prèvia amb les declaracions responsables pertinents: 

 • Per donar d’alta una nova instal·lació, 
 • Per fer una modificació de capacitat 
 • Per fer un canvi de titular o de persona administradora
 • Per fer un canvi de nom, de tipus, de capacitat o de característiques
 • Per fer suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l'activitat

Aquesta comunicació es pot fer via e-tram (per internet i amb certificat digital) o presencialment al Consell Comarcal omplint els formularis que podeu descarregar a sota en format pdf.

Tràmits digitals (amb certificat digital):

Formularis descarregables (.pdf):

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals ve al Consell Comarcal cada dimarts de 10 a 13h i recapta els següents tributs locals:

 • IBI urbana
 • IBI rústica
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
 • Plusvàlua
 • Cambra de Comerç (beneficis renda sobre activitats empresarials i sobre societats)
 • Taxes municipals (dels ajuntaments que han delegat la recaptació)

La renovació es pot fer al Consell Comarcal de forma periòdica.

Per informació detallada del servei de renovació del DNI i altres qüestions relacionades al DNI podeu consultar:

Consulta la guia per renovar el DNI (edició 2011):